Den klassiske fløjteduo  - Helene Simonsen og Isabella Hübener - møder jazzbassisten Mads Vinding i en smuk forening hvor fløjternes lyse natur får klangbund af den varme og fyldige bas.
Trioen lader den klassiske stringens og jazzens frie improvisation give plads til hinanden - sammen og hver for  sig.
Vi har valgt yderlighederne fra de to verdener og udfordrer hinanden på stringens og disciplin vs legende fri fantasi, fastlagt notation vs fri inprovisation, de ”klassiske” vs de ”rytmiske”.

Repertoiret består af bl. a. J. S. Bach, dansk, svensk og irsk folkemusik, udvalgte jazzballader samt egne kompositioner.

Folkemusikken er vidtspændende i sit udtryk. Vi lader den svenske indadvendte tone få modspil af de irske legende og virtuose danse. 
Specialarrangementerne til denne særegne besætning gør udtrykket helt unikt. Men trods to så forskellige indgangsvinkler er der en alligevel masse fælles gods - kærligheden til musikken, professionalismen og nysgerrigheden til at udforske uberørt land.
Fineartists.dk
DIVERSITY
The classic fluteduo  - Helene Simonsen and Isabella Hübener - meets jazz bassist Mads Vinding in a beautiful collaboration where the bright natural flutesound blends with the resonance of the warm and rich sounding bass.
The trio lets the classical stringency and the freedom of jazz improvisation accommodate each other - together and separately.
We have chosen the extremes of both worlds and challenge each other on stringency and discipline vs. playful imagination, set notation vs. free improvisation, the "classic" vs. the "rhythmic".

The repertoire consists of amo of JS Bach, Danish, Swedish and Irish folk music, selected jazz ballads as well as own compositions.

Folk music is wide ranging in its expression. The Swedish introvert tone gets counterplay by the Irish playful and virtuoso dancing music.
Special arrangements for this unique trio makes the concept unique. But despite two such different approaches, there are still a lot of common property - the love of music, professionalism and curiosity to explore the pristine land.
HIRES - Click and save image as..